O szkole

Rekrutacja na nowy rok szkolny 2017/2018.
Szanowni Państwo.
1 marca rozpoczynamy rekrutację na nowy rok szkolny 2017/2018. Proszę nie czekać na ostatnią chwilę ponieważ może się okazać, że nie ma już miejsc. Rekrutacja kończy się 17 czerwca. Po tym terminie przyjęcie do szkoły będzie uzależnione od tego czy są jeszcze wolne miejsca. Zgłoszenia powinny zawierać:
1.Wypełniony i podpisany kwestionariusz zgłoszeniowy.
2.Kserokopię skróconego aktu urodzenia.
3.Zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły irlandzkiej.
Druk zgłoszeniowy można pobrać ze strony http://www.waterford.orpeg.pl/content/o-szkole
lub w szkole w sobotę.
Zgłoszenie można wysłać na adres: waterford@orpeg.pl lub przynieść do szkoły w sobotę.
NIE WYSYŁAMY PODAŃ POCZTĄ !!!