Aktualności

Informacje o rekrutacji. Telefonicznie 0870653578 w czwatek, piątek i sobotę 16-18 sierpnia w godz.10.00-12.00. Poza tymi godzinami proszę o sms-a, na którego postaram się odpowiedzieć jak najszybciej. Listy uczniów przyjętych zostaną wywieszone w szkole 1 września. Generalnie wszyscy uczniowie są przyjęci do szkoły jedynie nie zawsze na preferowaną przez rodziców zmianę z powodu prawnego ograniczenia liczby uczniów w klasie i planu lekcji.

Przede wszystkim proszę pamiętać o uzupełnieniu dokumentów. W niektórych przypadkach dysponuję jedynie imieniem i nazwiskiem.

Witold Iżycki

Kierownik szkoły

 

Konkurs na nauczyciela j.polskiego w naszej szkole odwołany. Bardzo przepraszamy wszystkich zainteresowanych, ale z powodu małej liczby uczniów nie może powstać klasa dodatkowa. Dziękuję wszystkim nauczycielom, którzy wyrazili chęć pracy w naszej szkole.

Witold Iżycki

Kierownik szkoły

 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO.
1.O godz. 10.00 zapraszamy wszystkich na Mszę św. do kaplicy. Prosimy uszanować prywatność zakonników i nie wchodzić do korytarza oznakowanego napisem "PRIVATE".
2.Po Mszy zostaną rozdane dyplomy Ambasadora dla najlepszych uczniów.
3.Rozdanie świadectw i nagród odbędzie się w klasach o godz.11.00.
4.Prosimy o oddawanie książek do biblioteki.
ŻYCZYMY WSZYSTKIM UDANYCH WAKACJI :) 

 

Informacje na 16 czerwca.
1.Wszystkie lekcje odbędą się zgodnie z planem.
2.Ksiądz Emil poprowadzi lekcje religii.
3.Prosimy o oddawanie podręczników i lektur do wychowawców ponieważ biblioteka będzie zamknięta.
4.Za tydzień zakończenie roku szkolnego:
- o godz. 10.00 msza święta w kaplicy (prosimy nie wchodzić do korytarza oznaczonego napisem "private", w którym mieszkają zakonnicy),
- o godz.11.00 rozdanie świadectw i nagród w klasach.

 

Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP
w Dublinie z siedzibą w Waterford ogłasza konkurs na stanowisko:

 Nauczyciela języka polskiego: wymiar czasu pracy: niepełny etat 3/26)  oraz wiedzy o Polsce:  wymiar czasu pracy: niepełny etat (4/26).

 data rozpoczęcia pracy 01.09.2018 r.

Dokumentacja:

Nauczyciel j.polskiego - informacja o konkursie

Nauczyciel wiedzy o Polsce - informacja o konkursie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych